New Version First Refill ! เติมเงิน 4 ช่องทาง Internet Banking ครบ 500 บาท ครั้งแรก รับบัฟจัดเต็ม ! ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น

1506

New Version First Refill ! เติมเงิน 4 ช่องทาง Internet Banking ครบ 500 บาท ครั้งแรก รับบัฟจัดเต็ม ! ถึง 30 กันยายนนี้เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 24 – 30 กันยายน 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลารับ Item Code : ถึง 2 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : ถึง 3 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59น.
**ทางทีมงานขอสงวนสิทธิไม่ทำการชดเชยไอเทมในกรณีไม่ใช้งานไอเทมโค้ตภายในระยะเวลาที่กำหนด**

:รายละเอียดโปรโมชั่น:
1. เติมเงินเข้าเกม MU Online
ด้วยสกุลเงิน TH Point ในช่องทาง Internet Banking ทั้ง 4 ช่องทาง
ประกอบด้วย :

1. Debit/Credit Card
2. K Plus
3. QR Code
4. Online Banking
(สามารถผสมกันได้)
ครบ 500 บาท จะได้รับสิทธิรับไอเทมจากระบบ 1 ครั้ง
(การทำธุรกรรมที่ต่ำกว่า 350 บาทต่อครั้ง จะมีค่าธรรมเนียมในการเติมเงิน 15 บาทในช่องทางเหล่านี้)

2. ไม่นับยอดเติมเงินที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าใน Black Market และ Gachapon
3. 1 ID สามารถแลกไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. 1 ID สามารถใช้ไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้งและไอเทมโค้ตไม่ผูกมัด ID
5. ไอเทมโค้ตสามารถใช้ได้กับเกม MU เท่านั้น และสามารถเติมได้กับระบบไอเทมโค้ตของ Server Thailand เท่านั้น
6. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

7. เมื่อทำการเติม Item Code แล้ว ไอเทมจะอยู่ใน Storage ของ Cash Shop เป็นระยะเวลา 1 ปี
8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ต้องมีตัวละครในเกมก่อนจึงจะเติมไอเทมโค้ต ไม่เช่นนั้น จะไม่ได้รับไอเทมใด ๆ และก่อนรับไอเทมโปรดตรวจสอบพื้นที่ว่างในช่องเก็บของของตัวละครให้เรียบร้อยก่อนกดรับไอเทม มิเช่นนั้นอาจไม่ได้รับไอเทม
10. ไอเทมต่าง ๆ ทั้งใน Black Market/Gachapon/Promotion และ/หรือ Item Mall ภายในเกมนั้นมีการคำนวนราคาเผื่อการปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ประจำสัปดาห์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการชดเชยวันเพิ่มเติมกรณีดังกล่าว 
11. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิไม่ทำการชดเชยไอเทมในกรณีไม่ใช้งานไอเทมโค้ตภายในระยะเวลาที่กำหนด

:ของรางวัลที่ได้รับจากโปรโมชั่น:

จำนวนเงินที่เติมเข้าเกม ไอเทมที่ได้รับทั้งหมด
500 บาท Seal of Ascension 2 (3 Days)
Master Seal of Ascension 2 (3 Days)
Talisman of Ascension 3 (3 Days)
Arcanum of Wrath x5
Arcanum of Wizardry x5
[Bound] Bless of Light (Greater) x10

ติดตามข่าวสารอัพเดทก่อนใครได้ที่
Fanpage PlayPark MU TH : https://www.facebook.com/PlayPark.MU.TH/
Facebook Official Group : https://www.facebook.com/groups/PlayPark.MU.TH/